РЕВИЗИЈЕ У ТОКУ  

10.09.2020
ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
 
09.09.2020
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина
 
07.09.2020
Општина Чајниче
 
01.09.2020
Општина Прњавор
 
01.09.2020
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале
 
01.09.2020
Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске"- Матично предзеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње
 
01.09.2020
Општина Теслић
 
01.09.2020
ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње
 
01.09.2020
Општина Челинац
 
25.08.2020
Популациона и пронаталитетна политика у Републици Српској
 
13.08.2020
Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка "Превенција од поплава"
 
13.08.2020
Организација и функционисање градског и приградског превоза путника
 
13.08.2020
Успјешност јединица локлне самоуправе у управљању имовином
 
13.08.2020
Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка "Управљање услугама предшколског васпитања и образовања"
 
20.07.2020
Плaнирaњe и извjeштaвaњe у jaвним прeдузeћимa
 
16.03.2020
Ефикасност противградне заштите у Републици Српској
 
17.01.2020
Функционисање противградне заштите у Републици Српској