РЕВИЗИЈЕ У ТОКУ  

17.01.2018
Агенција за државну управу РС
 
17.01.2018
Републички завод за статистику
 
17.01.2018
Министарство породице, омладине и спорта РС
 
17.01.2018
Архив РС
 
17.01.2018
Министарство за избјеглице и расељена лица РС
 
17.01.2018
Министарство здравља и социјалне заштите РС
 
17.01.2018
Републичка управа за инспекцијске послове РС
 
17.01.2018
Републички секретаријат за вјере
 
17.01.2018
Правобранилаштво РС
 
17.01.2018
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС
 
17.01.2018
Народна скупштина РС
 
17.01.2018
Министарство науке и технологије РС
 
17.01.2018
Генерални секретаријат Владе РС
 
11.01.2018
Служба предсједника РС
 
11.01.2018
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС
 
11.01.2018
ЈУ Завод за запошљавање РС
 
11.01.2018
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
 
11.01.2018
Министарство индустрије, енергетике и рударства РС
 
11.01.2018
Служба за заједничке послове Владе РС
 
11.01.2018
Републичка управа цивилне заштите РС
 
11.01.2018
Републички хидрометеоролошки завод РС
 
11.01.2018
Министарство унутрашњих послова РС
 
05.01.2018
Вијеће народа РС
 
05.01.2018
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС
 
05.01.2018
Фонд здравственог осигурања РС
 
29.09.2017
Посебни начини измирења пореског дуга
 
08.09.2017
Заштита од пожара
 
08.09.2017
Управљање ресурсима основних школа