РЕВИЗИЈЕ У ТОКУ  

19.02.2018
Општина Градишка
 
24.01.2018
Општина Србац
 
22.01.2018
Министарство саобраћаја и веза РС
 
19.01.2018
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа
 
19.01.2018
Агенција за аграрна плаћања РС
 
19.01.2018
Републичка дирекција за обнову и изградњу РС
 
19.01.2018
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС
 
19.01.2018
Пореска управа РС
 
19.01.2018
Министарство финансија РС
 
19.01.2018
Републичка управа за игре на срећу РС
 
19.01.2018
Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС
 
18.01.2018
Министарство трговине и туризма РС
 
18.01.2018
Центра за пружање бесплатне правне помоћи
 
17.01.2018
Агенција за државну управу РС
 
17.01.2018
Републички завод за статистику
 
17.01.2018
Министарство породице, омладине и спорта РС
 
17.01.2018
Архив РС
 
17.01.2018
Министарство за избјеглице и расељена лица РС
 
17.01.2018
Министарство здравља и социјалне заштите РС
 
17.01.2018
Републичка управа за инспекцијске послове РС
 
17.01.2018
Министарствo управе и локалне самоуправе РС
 
17.01.2018
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
 
17.01.2018
Завод за образовање одраслих
 
17.01.2018
Републички секретаријат за вјере
 
17.01.2018
Правобранилаштво РС
 
17.01.2018
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС
 
17.01.2018
Народна скупштина РС
 
17.01.2018
Министарство науке и технологије РС
 
17.01.2018
Генерални секретаријат Владе РС
 
11.01.2018
Служба предсједника РС
 
11.01.2018
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС
 
11.01.2018
ЈУ Завод за запошљавање РС
 
11.01.2018
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
 
11.01.2018
Министарство индустрије, енергетике и рударства РС
 
11.01.2018
Служба за заједничке послове Владе РС
 
11.01.2018
Републичка управа цивилне заштите РС
 
11.01.2018
Републички хидрометеоролошки завод РС
 
11.01.2018
Министарство унутрашњих послова РС
 
05.01.2018
Вијеће народа РС
 
05.01.2018
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС
 
05.01.2018
Фонд здравственог осигурања РС
 
26.12.2017
Управљање ресурсима основних школа
 
20.12.2017
Техничко опремање ватрогасних јединица
 
18.12.2017
Успјешност збрињавања дјеце без родитељског старања
 
29.09.2017
Посебни начини измирења пореског дуга