РЕВИЗИЈЕ У ТОКУ  

12.02.2019
Ефикасност прикупљања и коришћења накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила
 
31.01.2019
ЈУ Центар за едукацију судија и јавних тужилаца
 
30.01.2019
Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом
 
18.01.2019
Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука
 
18.01.2019
Академија наука и умјетности РС
 
18.01.2019
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС
 
18.01.2019
Служба предсједника РС
 
17.01.2019
Пореска управа РС
 
17.01.2019
Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС
 
17.01.2019
Министарство финансија РС
 
17.01.2019
ЈУ Завод за запошљавање РС
 
17.01.2019
Фонд здравственог осигурања РС
 
17.01.2019
Управљање средствима посебних намјена за шуме
 
16.01.2019
ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС
 
16.01.2019
Агенција за аграрна плаћања РС
 
16.01.2019
Генерални секретаријат Владе РС
 
16.01.2019
ЈУ Воде Српске Бијељина
 
16.01.2019
ЈУ Основна школа "Алекса Шантић" Угљевик
 
16.01.2019
Основни суд Зворник
 
16.01.2019
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
 
16.01.2019
Омбудсман за дјецу РС
 
16.01.2019
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
 
16.01.2019
Министарство за научно технолошкиразвој, високо образовање и информационо друштво
 
16.01.2019
Министарство трговине и туризма РС
 
16.01.2019
Министарство породице, омладине и спорта РС
 
16.01.2019
Министарство индустрије, енергетике и рударства РС
 
15.01.2019
Министарство просвјете и културе РС
 
15.01.2019
Министарство за избјеглице и расељена лица РС
 
15.01.2019
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС
 
15.01.2019
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС
 
15.01.2019
ЈУ Средњошколски дом Бања Лука
 
28.12.2018
Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске
 
07.06.2018
Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања