ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д.Угљевик

Предмет ревизије су финансијски извјештаји за 2018. годину и усклађеност пословања са законским и другим релевантним прописима.