Управљање изградњом, одржавањем и трошковима јавне расвјете у Републици Српској

Ревизија је у фази предстудијског испитивања.