Ефикасност располагања пољопривредним земљиштем путем концесија и закуп а као извором финансирања активности јединица локалне самоуправе

Ревизија је у фази предстудијског испитивања.