Успостављање, развој и управљање пословним зонама у Републици Српској

Ревизија је у фази предстудијског испитивања.