Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге БЛ

Предмет ревизије су финансијски извјештаји за 2018. годину и усклађеност пословања са законским и другим релевантним прописима.