ЗП "Хидроелектаране на Дрини" а.д. Вишеград

Предмет ревизије су финансијски извјештаји за 2018. годину и усклађеност пословања са законским и другим релевантним прописима.