ЈУ Национални парк "Сутјеска" Тјентиште

Предмет ревизије су финансијски извјештаји за 2018. годину и усклађеност пословања са законским и другим релевантним прописима.