Ефикасност прикупљања и коришћења накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила

Ревизија је у фази главне студије.