Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС

Предмет ревизије су финансијски извјештаји за 2018. годину и усклађеност пословања са законским и другим релевантним прописима.