Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске

Ревизија је у фази главне студије.