Одлукe о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ступила на снагу

На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018. године и ступиле су на снагу и ступилe су на снагу 7.4.2018. године.