ЗАПОСЛЕЊЕ

Архива

Конкурс од 25.07.2017. године

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" од 25.07.2017. године.
Рок за достављање пријава је 30 дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa. 
Текст конкурса можете отворити овдје.
Информацију о резултатима конкурса можете преузети овдје.

Конкурс од 27.03.2015. године

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" од 27.03.2015. године.
Рок за достављање пријава је 30 дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa. 
Текст конкурса можете отворити овдје.
Информацију о резултатима конкурса можете преузети овдје.

Обавјештење о поништењу конкурса

Дана 18.12.2014.године у Дневном листу ''Глас Српске'' објављен је Конкурс за пријем у радни однос у Главну службу за ревизију јавног сектора РС број: 01/0604-622-1/14, и то: два асистента ревизора и два ревизора.
Дана 19.01.2015.године Главна служба за ревизију јавног сектора РС донијела је Одлуку број: 01/0604-622-54/15 којом се поништава наведени Конкурс.
Текст обавјештења о поништењу Конкурса можете преузети овдје.

Конкурс од 18.12.2014. године

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" од 18.12.2014. године.
Рок за достављање пријава је 30 дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa. 
Текст конкурса можете отворити овдје.

Конкурс од 03.05.2014. године

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" од 03.05.2014. године.
Рок за достављање пријава је 30 дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa. 
Текст конкурса можете отворити овдје.
Информацију о резултатима конкурса можете преузети овдје.

Конкурс од 01.02.2014. године

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" од 01.02.2014. године.
Рок за достављање пријава је 30 дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa. 
Текст конкурса можете отворити овдје.
Информацију о резултатима конкурса можете преузети овдје.

Кoнкурс од 04.12.2013. године

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" од 04.12.2013. године.
Рок за достављање пријава је 30 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa. 
Текст конкурса можете отворити овдје.
Информацију о резултатима конкурса можете преузети овдје.

Конкурс од 01.10.2013. године

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" од 01.10.2013. године.
Рок за достављање пријава истекао је 31.10.2013. године.  
Текст конкурса можете отворити овдје.
Информацију о резултатима конкурса можете преузети овдје.

Конкурс од 05.06.2013. године

Рок за достављање пријава је истекао закључно са 5.7.2013. године. 
Текст конкурса можете отворити овдје.
Информацију о резултатима конкурса можете преузети овдје.