НОВОСТИ

30.04.2019
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без р Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите. Налази ове више
 
07.02.2019
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења"
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења& Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Превенција малигних обољења". Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије више
 
30.11.2018
Јавна лицитација за продају службених моторних возила успјешно је окончана дана 29.11.2018. године
Комисија за јавну лицитацију продаје службених моторних возила је провела поступак лицитације дана 29.11.2018. године у 12 часова у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Бањалуци. Достављено је укупно пет валидиних понуда од физичких лица и више
 
23.11.2018
Јавна лицитација за продају службених моторних возила
На основу Одлуке главног ревизора о продаји службених моторних возила путем јавне лицитације, број: 01/0518-507/18 од 12.11.2018. године, Комисија за провођење лицитације именована Рјешењем главног ревизора број: 01/0518-507-1/18 од 12.11.2018. године, објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- ЛИЦИТАЦИЈУ за продају службених моторних возила више
 
29.08.2018
Ревизија учинка ''Управљање ресурсима основних школа''
Управљање ресурсима основних школа' Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање ресурсима основних школа''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли је управљање ресурсима и мрежом основних школа ефикасно и засновано на више
 
13.07.2018
Ревизија учинка "Техничко опремање ватрогасних јединица"
Ревизија учинка "Опремање ватрогасних јединиц Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Техничко опремање ватрогасних јединица". Сврха ове ревизије је била да се утврди испуњеност основних претпоставки за техничко опремање ватрогасних јединица и на основу проведеног испитивања понуде више
 
23.05.2018
Присуство замјеника главног ревизора Републике Српске бечком симпозијуму
Присуство замјеника главног ревизора Републике Срп У организацији Службе за ревизију града Беча је одржан бечки симпозијум ревизорских служби на тему "Ревизорске компетенције" дана 16. маја 2018. године у Вијећници града Беча. Поред представника савезне ревизије Аустрије и свих покрајинских служби ревизије Аустрије, симпозијуму више
 
22.05.2018
Ревизија учинка "Посебни начини наплате пореског дуга"
Ревизија учинка "Посебни начини наплате порес Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове ревизије више
 
20.04.2018
Одлукe о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ступила на снагу
На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018. више
 
12.12.2017
Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републици Српској''
Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републи Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Стипендирање студената у Републици Српској''. Ревизија је стипендирање студената у Републици Српској посматрала у Министарству просвјете и културе, Министарству науке и технологије - Фонд ''Др Милан више
 
страна 1 од 10 сљедећа