НОВОСТИ

07.09.2020
Подаци из Годишњег ревизорског извјештаја за 2020. годину
Провођење финансијске ревизије у 2020. години У складу са одредбама члана 21. став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да Народној скупштини Републике Српске поднесе Годишњи ревизорски више
 
09.07.2020
Управљање јавном расвјетом у Републици Српској
Управљање јавном расвјетом у Републици Српској Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''. Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и других више
 
09.07.2020
Функционисање система заштите животне средине
Функционисање система заштите животне средине Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Функционисање система заштите животне средине".Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање како функционише систем заштите животне средине, посматрано кроз примјену основних управљачких механизама у више
 
30.06.2020
Делегација ГСРЈС РС у посјети ДРИ Републике Србије
Делегација ГСРЈС РС у посјети ДРИ Републике Србије Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју је предводио главни ревизор Јово Радукић боравила је 25. јуна 2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Републике Србије. Примарне теме за разговор су биле развој методологија ревизије, те више
 
29.06.2020
Успостављање пословних зона у Републици Српској
Успостављање пословних зона у Републици Српској Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Успостављање пословних зона у Републици Српској". Сврха ове ревизије учинка је да се испитају узроци који утичу на успјешност процеса успостављања пословних зона у Републици Српској, више
 
07.02.2020
Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије ВРИ
Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије В Др Душко Пејовић, предсједник Државне ревизорске институције Републике Србије и Јово Радукић, главни ревизор Републике Српске потписали су Споразум о професионалној сарадњи. Током једнодневне посјете делегације Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Београду, организован је радни више
 
23.01.2020
Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила
Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила". Предмет ове ревизије учинка je прикупљање и коришћење накнаде за јавне путеве више
 
20.11.2019
Учешће на регионалној радионици
Учешће на регионалној радионици У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица "Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у више
 
25.10.2019
III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал)
III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал). На семинару, на којем више
 
02.10.2019
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INCOSAI)
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ре У периоду од 25.9. - 28.9.2019. године у Москви je одржан XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI), на којем је у име Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, учествовала замјеница главног ревизора Божана Трнинић. више
 
страна 1 од 11 сљедећа