НОВОСТИ

07.02.2020
Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије ВРИ
Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије В Др Душко Пејовић, предсједник Државне ревизорске институције Републике Србије и Јово Радукић, главни ревизор Републике Српске потписали су Споразум о професионалној сарадњи. Током једнодневне посјете делегације Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Београду, организован је радни више
 
23.01.2020
Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила
Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила". Предмет ове ревизије учинка je прикупљање и коришћење накнаде за јавне путеве више
 
20.11.2019
Учешће на регионалној радионици
Учешће на регионалној радионици У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица "Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у више
 
25.10.2019
III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал)
III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал). На семинару, на којем више
 
02.10.2019
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INCOSAI)
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ре У периоду од 25.9. - 28.9.2019. године у Москви je одржан XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI), на којем је у име Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, учествовала замјеница главног ревизора Божана Трнинић. више
 
16.08.2019
Ревизија учинка "Управљање средствима посебних намјена за шуме"
Ревизија учинка "Управљање средствима посебни Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се више
 
16.08.2019
Ревизија учинка ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''
Ревизија учинка ''Професионална рехабилитација и з Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и више
 
16.08.2019
Ревизија учинка "Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске"
Ревизија учинка "Управљање централизованим ја Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске". Сврха ове ревизије учинка је била да се испита управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске више
 
30.04.2019
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без р Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите. Налази ове више
 
07.02.2019
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења"
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења& Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Превенција малигних обољења". Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије више
 
страна 1 од 10 сљедећа