Управљање

Народна скупштина Републике Српске, на приједлог предсједника Републике, именује главног ревизора и замјеника главног ревизора.
Главни ревизор руководи Главном службом за ревизију и одговоран је за дужности и овлашћења која су утврђена законом. Главни ревизор уз помоћ замјеника главног ревизора планира дугорочни развој службе, обезбјеђује механизме интерне контроле квалитета рада ревизије, извјештава Народну скупштину и одржава контакте са јавношћу. Они су уједно и чланови Координационoг одбора институција за ревизију Босне и Херцеговине и учествују на конференцијама међународних врховних институција за ревизију.

Функцију вршиоца дужности главног ревизора од 8.11.2017. године обавља господин Јово Радукић из Бање Луке.