Управљање

Народна скупштина Републике Српске, на приједлог предсједника Републике, именује главног ревизора и замјеника главног ревизора.
Главни ревизор руководи Главном службом за ревизију и одговоран је за дужности и овлашћења која су утврђена законом. Главни ревизор уз помоћ замјеника главног ревизора планира дугорочни развој службе, обезбјеђује механизме интерне контроле квалитета рада ревизије, извјештава Народну скупштину и одржава контакте са јавношћу. Они су уједно и чланови Координационoг одбора институција за ревизију Босне и Херцеговине и учествују на конференцијама међународних врховних институција за ревизију.

Функцију главног ревизора од 16.11.2012. године обавља господин др Душко Шњегота из Бање Луке.

Функцију замјеника главног ревизора од 16.11.2012. године обавља господин Дарко Пејић, дипломирани економиста из Бање Луке.