Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ступила на снагу

На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и извршавање њених законом прописаних задатака и њене стварне улоге.

Народна скупштина Републике Српске је на истој сједници формирала комисију чији је задатак да проведе поступак избора главног ревизора и његовог замјеника, а све у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске.

Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора објављена је у "Службеном гласнику Републике Српске" број 99/17 и ступила је на снагу 8.11.2017. године.