Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија)

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка циља ове групе, прелиминарном плану активности за 2018. годину као и о другим значајним питањима.
Изузев састанка, одржан је и семинар на тему ревизије општина. Циљ семинара је био размјена најбољих пракси и искустава везаних са однос између врховне ревизорске институције и осталих институција у систему и ван њега. У оквиру семинара одржане су радионице и панел дискусије на ту тему али и на друге теме из области релевантних за ревизију општина који се односе на планирање општинских буџета, прикупљања података из општина као и њихов квалитет.
Имајући у виду значај ревизије општина, а у циљу даљег развоја ревизијске методологије, размјене најбољих пракси и искустава као и међународни значај, присуство Главне служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у EUROSAI TFMA радној групи, омогућило је да се представи њен досадашњи рад, искуства, те постигнути резултати у ревизијама општина на овом интернационалном нивоу.

Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија)