Главни ревизор и замјеник главног ревизора поднијели оставке Народној скупштини Републике Српске

Главни ревизор професор др Душко Шњегота и замјеник главног ревизора Дарко Пејић поднијели су оставке односно ставили мандате на располагање Народној скупштини Републике Српске. Текст дописа које су главни ревизор и његов замјеник упутили Народној скупштини Републике Српске наведен је као прилог: 

Оставка главног ревизора

Оставка замјеника главног ревизора