Саопштење за јавност поводом финансијске ревизије Консолидованог финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске

Поводом бројних коментара и различитих ставова након објављеног ревизорског извјештаја о проведеној финансијској ревизији Консолидованог финансијског извјештаја (КФИ) за 2016. годину, за кориснике буџета Републике Српске, јавност Републике Српске обавјештавамо о следећем.

Ова финансијска ревизија је, као и све досад урађене, проведена у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српксе и професионалним ревизорским стандардима које свака врховна ревизорска институција у свијету користи у свом свакодневном раду, а чија примјена је прописана законом који се примјењује у Републици Српској. Извјештај о проведеној ревизији сачињен је и објављен у року утврђеном законом и у складу са законски утврђеним процедурама.

Са аспекта примијењене ревизорске методологије у његовој изради, начина извјештавања и указивања на утврђене пропусте и недостатке, те давања ревизорских препорука и сл., не постоји било каква специфичност или разлика у односу на било који други досад објављени ревизорски извјештај. Да је то тако најбоље показују претходни ревизорски извјештаји, посебно они који се и у претходним годинама односе на Консолидовани финансијски извјештај (КФИ) за кориснике буџета Републике Српске. Сви ти извјештаји су објављени на званичном сајту Главне службе за ревизију (www.gsr-rs.org)[1], те упућујемо заинтересоване да се упознају са њиховим садржајем.

У вези са наведеним, посебно је значајно напоменути да приликом ревизије КФИ за кориснике буџета Републике Српске у претходним годинама, иако су ревизори у својим извјештајима указивали на исте или сличне проблеме као и у извјештају за 2016. годину, није било никаквих негативних коментара у погледу квалитета или суштине ревизорских налаза и препорука, како током расправе о тим извјештајима у Народној скупштини Републике Српске, тако ни у стручној и професионалној јавности. Стога се логичним намеће питање шта је прави разлог или основ за негативне коментаре који су се могли чути претходних дана. Сигурни смо да ти разлози не могу имати упориште у професионалним рачуноводственим или ревизорским стандардима, начелима и принципима.

У вези са у јавности изнесеним коментарима, који нису засновани на налазима из ревизорског извјештаја, желимо да и овом приликом категорички демантујемо било какву политичку опредијељеност главног ревизора и његовог тима, односно Главне службе за ревизију као врховне ревизорске институције у Републици Српској, као и наводни покушај да се кроз тенденциозно извјештавање, те сарадњу са представницима појединих политичких опција у Републици Српској и БиХ или страних организација врши уцјена Владе Републике Српске или било које друге јавне институције у Републици Српској, обмањује јавност и сл.

Користимо прилику да све стране које су учествовале или намјеравају да учествују у расправи о начину рада и функционисања Главне службе за ревизију позовемо на смиривање тензија, те крајње аргументован и демократски дијалог о свим отвореним питањима у вези с тим. Овај дијалог могуће је организовати и провести искључиво у институцијама система, прије свега Народној скупштини Републике Српске и њеним овлашћеним тијелима, јер Народна скупштина, као највиши законодавни орган, обезбјеђује све неопходне материјалне и друге претпоставке за рад Главне службе за ревизију, разматра њене годишње извјештаје о раду као и поједине ревизорске извјештаје, укључујући и извјештај о проведеној финансијској ревизији КФИ за кориснике буџета Републике Српске, одређује услове за то и поставља и разрјешава главног ревизора и његовог замјеника и др.

Напомињемо да би у свакој могућој варијанти расплета актуелних догађаја у наредном периоду, на првом мјесту требало имати потребу да се очувају професионални углед и дигнитет које је Главна служба за ревизију неспорно стекла кроз своје дугогодишње професионално дјеловање, не само у Републици Српској већ и на много ширем регионалном и међународном плану. У том смислу, Главна служба за ревизију је свакако важнија од било ког главног ревизора, те је неопходно осигурати све неопходне претпоставке за њено несметано функционисање у наредном периоду у континуитету, у складу са законом и професионалним ревизорским стандардима.

Посебно наглашавамо темељне принципе на којима се заснива функционисање било које врховне ревизорске институције у свијету, а то су независност и слобода од било каквог политичког утицаја и уплитања у њихов рад. Ови принципи су снажно промовисани и укључени у Уставе бројних земаља (у нашем непосредном окружењу, Србије, Црне Горе, Хрватске и др.), законе којима се регулише оснивање и рад врховних ревизорских институција, те бројне резолуције и декларације на међународном нивоу, укључујући и оне усвојене од стране Уједињених нација. Штитећи независност и функционалност Главне службе за ревизију, као посебно значајне јавне институције у Републици Српској, штите се и Република Српска и њен уставно правни поредак.

Стога, још једном подсјећамо да се наш рад и функционисање, укључујући и комуникацију са јавношћу у најширем смислу те ријечи, могу и морају одвијати искључиво на основу професионалних стандарда, начела и принципа, те професионалних и стручних расправа по било ком релевантном питању, а никако на основу уплитања главног ревизора или ангажованог ревизорског особља у политичке расправе и оцјене. У том смислу, позивамо све релевантне стране да нам се, ако то сматрају за сходно, обрате у циљу појашњења било ког евентуално нејасног или недовољно прецизно изнесеног става у било ком од наших извјештаја, како бисмо на најбољи могући начин отклонили све нејасноће и дилеме које постоје или могу да постоје у вези с тим.

Такође, напомињемо да ће ревизорски извјештај о проведеној финансијској ревизији КФИ за кориснике буџета Републике Српске бити предметом расправе у Народној скупштини и то ће свакако бити најбоља прилика да се изнесу оцјене и ставови у погледу његовог квалитета и садржаја.

 

У Бањој Луци, 30. августа 2017. године

       Главни ревизор

др Душко Шњегота

 

[1] http://www.gsr-rs.org/static/uploads/report_attachments/2017/08/18/RI028-17_Cyr.pdf

  http://www.gsr-rs.org/static/uploads/report_attachments/2016/08/17/RI024-16_Cyr.pdf

  http://www.gsr-rs.org/static/uploads/report_attachments/2015/08/20/RI021-15_Cyr.pdf