Присуство Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на семинару на тему „Методологија процјене учинка управљања јавним дугом (DeMPA)“ у Бечу, у организацији Свјетске банке и Уједињених нација

На позив Свјетске банке (World Bank) и Уједињених нација (UNCTAD), представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у периоду од 7. до 11.08.2017. године, присуствовао је семинару на тему "Методологија процјене учинка управљања јавним дугом". Семинар се одржао у Joint Vienna Institute у Бечу.
Кроз предавања, студије случајева (Турске, Србије, Кеније, Индије, Гане и Јерменије), те интерактивни групни рад, на семинару су обрађени начин примјене, критерији за оцјену индикатора, те ревизија Методологије процјене учинка управљања јавним дугом из 2015. године.
На семинару је био присутан 31 учесник из врховних ревизорских институција и министарстава финансија (одјељења/сектора за управљање дугом) из 13 земаља свијета.

Присуство Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на семинару на тему „Методологија процјене учинка управљања јавним дугом (DeMPA)“ у Бечу, у организацији Свјетске банке и Уједињених нација