Главни ревизор на X конгресу EUROSAI, Истанбул, Турска

Главни ревизор Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске налази се у делегацији врховних ревизорских институција из Босне и Херцеговине, која учествује у раду X Конгреса Европске организације врховних ревизорских институција (EUROSAI), који се одржава у Истанбулу, у Турској, у периоду од 22. до 25. маја 2017. године.
Поред пленарних сједница, на Конгресу ће бити одржано и неколико тематских радионица на којима ће се размијенити искуства у раду европских врховних ревизорских институција, што је од великог значаја за даљи професионални рад и развој Главне службе за ревизију.

Glavni revizor na X kongresu EUROSAI, Istanbul, Turska