Радионица о новој форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама

У Теслићу је 21. априла одржана једнодневна радионица на којој су разматрана питања од значаја за припрему нових форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама, усвојеним на XXII Конгресу INTOSAI-а, одржаном у Абу Дабију у децембру 2016. године. Радионици су присуствовали ревизори из свих врховних ревизорских институција у БиХ. Домаћин радионице била је Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, а ради се о првој у планираном низу сличних радионица и едукација у циљу константног јачања професионалног приступа екстерној јавној ревизији у БиХ и благовременог имплементирања актуелних измјена у релевантној међународној регулативи у домаћу ревизорску праксу и поступање врховних ревизорских институција. Одржавање оваквих радионица иницирано је и усаглашено на Координационом одбору.

Радионица о новој форми ревизорских извјештаја, у складу са измијењеним ISSAI смјерницама