Уводни састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је уводном састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу (Литванија). На уводном састанку EUROSAI TFMA чланице радне групе разговарале су о три стратешка циља ове групе, плану активности за 2017-2019 годину као и о другим значајним питањима. Имајући у виду значај ревизије општина, а у циљу даљег развоја ревизијске методологије, размјене најбољих пракси и искустава као и интернационални значај, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је крајем 2016 године донијела Одлуку да постане чланица EUROSAI TFMA радне групе. Раднa групa броји 26 чланица врховних ревизорских институција. EUROSAI TFMA радна група је формирана у јуну 2016 када је управни одбор EUROSAI подржао иницијативу Националне канцеларије за ревизију Литваније за успостављањем ове радне групе којом уједно и предсједава. Чланство у радној групи је омогућило да се представи Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, њен досадашњи рад те постигнути резултати у ревизијама општина.

Уводни састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Вилњусу