Потписан Споразум о професионалној сарадњи

У Бањој Луци је данас потписан Споразум о професионалној сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије при Министарству финансија Републике Српске. Закључивањем овог Споразума изражена је спремност за промовисањем професионалне сарадње у циљу обезбјеђивања што ефикасније и ефективније примјене релевантне међународне професионалне регулативе у области екстерне и интерне ревизије, промовисања ревизорске професије и праксе, те професионалног усавршавања и развоја ревизорског особља. Потписници Споразума су се усагласили да се професионална сарадња између екстерних и интерних ревизора у Републици Српској треба одвијати на принципима потпуне равноправности, независности и међусобног уважавања, уз максималну заштиту професионалних, моралних и материјалних интереса обе стране. Оцијењено је да је професионална сарадња у заједничком интересу екстерне и интерне ревизије и да би могла значајно допринијети већој ефикасности и ефективности у испуњењу законом утврђених обавеза и овлашћења и подизању квалитета ревизије у јавном сектору на што виши ниво, а самим тим и ефикасности и ефективности система управљања јавним средствима у Републици Српској.

Потписан Споразум о професионалној сарадњи