Презентовани резултати рада Главне службе за ревизију у 2016. години

На редовној конференцији за штампу, одржаној у Бањој Луци 29. децембра, главни ревизор и замјеник главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске јавности су презентовали резултате рада службе у 2016. години. Годишњи план ревизија за 2016. годину, који је у цјелости реализован, обухватао је 68 финансијских и 5 ревизија учинка и један накнадни преглед по раније проведеној ревизији учинка. Осим тога, у другој половини 2016. године, посебан ревизорски тим вршио је провјеру реализације препорука датих у ревизорским извјештајима објављеним током 2013. и 2014. године, за субјекте (јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и друге) код којих се ревизија не проводи континуирано. На основу расположивих података о поступању субјеката ревизије по препорукама датим у ревизорским извјештајима, констатовано је да се око 79% датих препорука реализује у цјелости или дјелимично, док око 21% препорука и даље остаје нереализовано. Од укупно 68 финансијских ревизија проведених у 2016. години, у сегменту ревизије финансијских извјештаја ревизори су изразили 17 позитивних, 47 мишљења са резервом и 3 негативна мишљења, док су у сегменту ревизије усклађености изражено 24 позитивна, 42 мишљења са резервом и 2 негативна мишљења.