Замјеник главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на XXII Конгресу Међународне организације врховних ревизијских институција

Делегација Врховних ревизорских институција Босне и Херцеговине у раздобљу од 5. до 11.12.2016. учествовала је у раду XXII Конгреса Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI) који се одржавао у Абу Дабију, Уједињени Арапски Емирати.

Током Конгреса усвојен је стратешки план INTOSAI-ја, израђен у процесу инклузивних консултација са врховним ревизијским институцијама. Кључни аспекти стратешког плана односе се на потврду опредијељености ка изградњи капацитета за успоставу стандарда и размјени знања, подршку реализацији УН-ове Агенде 2030., осигуравање да INTOSAI подржава све своје чланице и штити независност врховних ревизијских институција (ВРИ) у финансијском, административном и оперативном смислу, јачање регионалних организација INTOSAI-ја и уопштено унапрјеђење спремности на реаговања на потребе својих чланица и услуге које им INTOSAI пружа.

Осим стратешког плана, на Конгресу су усвојени  ажурирани и унапријеђени стандарди ревизије у домену финансијске ревизије као и ревизије усклађености и учинка - јединствени стандарди у ревизији јавног сектора.  Ажурирање и усвајање нових дијелова Оквира међународних стандарда врховних ревизијских институција (ISSAI оквира) од великог су значаја су за Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске.

На Конгресу су разматрани механизми процјене учинка врховних ревизијских институција како би се осигурало да ове институције оцјењују властити рад и то кроз Оквир за мјерење учинка ВРИ (SAI PMF као и низ других стандарда и смјерница попут новог етичког кодекса, смјерница у домену ревизије заштите природе и одрживог развоја и других.

Конгрес се темељио на двије основне теме - како INTOSAI може допринијети УН-овој Агенди 2030 за одрживи развој, укључујући домен добре управе и јачања борбе против корупције, те унапрјеђење кредибилитета INTOSAI-ја као кредибилне међународне организације, кроз његову професионализацију.

Замјеник главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на XXII. конгресу Међународне организације врховних ревизијских институција