Делегација Рачунског суда Града – покрајине Беч у посјети Главној служби за ревизију

Делегација Рачунског суда Града - Покрајине Беч, коју је предводио предсједник Рачунског суда, г-дин Петер Полак, боравила је 5. и 6. децембра у Бањој Луци, у дводневној радној посјети Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Током посјете разговарало се о законском и професионалном оквиру за провођење екстерне јавне ревизије у Републици Српској, професионалним и другим капацитетима Главне службе за ревизију, дометима и изазовима у провођењу финансијске ревизије и ревизије учинка, комуникацији ревизора са корисницима ревизорских извјештаја, о другим ревизорским активностима, посебно оним који проистичу из обавеза ревизора у контексту европских интеграција, као и о искуствима Рачунског суда Беча у провођењу јавне ревизије у складу са релевантним законским концептом и професионалним капацитетима Суда.

Другог дана посјете одржани су одвојени радни састанци делегације Рачунског суда са делегацијом Града Бања Лука и представницима Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске, којима је присуствовао и главни ревизор Главне службе за ревизију.

У разговору са градоначелником Града Бања Лука посебан акценат стављен је на организацију и професионалне капацитете интерне ревизије у Граду, актуелне проблеме у вези са третманом имовине Града, сарадњу интерне ревизије са Главном службом за ревизију, проблеме са аспекта законитости и ефикасности поступака јавних набавки и др.

Са представницима Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске разговарано је о  изазовима у функционисању система ревизије јавног сектора, релевантним стандардима и будућим правцима развоја екстерне јавне ревизије у Републици Српској. Потпредсједница Народне скупштине и члан Одбора за ревизију, г-ђа Жељка Стојичић, упознала је госте из Беча са начином рада Одбора за ревизију, његовом позицијом и улогом, те сарадњом коју има са Главном службом за ревизију. Посебна пажња посвећена је начинима и моделима праћења реализације препорука датих у ревизорским извјештајима.

Господин Полак је похвалио трогодишњу сарадњу са Главном службом за ревизију и нагласио важност размјене професионалних искустава, као и потребу да јавни ревизори одржавају висок ниво независности у свом раду и да дјелују у условима у којима нема повлаштених институција или појединаца.

Сви учесници радних састанака уприличених током дводневне посјете делегације Рачунског суда Беча изразили су жељу и спремност да се у наредном периоду оствари интензивнија професионална сарадња по питањима од значаја за функционисање и развој екстерне и интерне ревизије.

Делегација Рачунског суда Града – покрајине Беч у посјети Главној служби за ревизију