Oдржана радионица у Љубљани под називом "Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор"

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовали су тродневној радионици " Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор" одржаној у Љубљани. Радионица је одржана у периоду 21-23.11.2016. године у организацији ЦЕФ-а, Љубљана (Centar for Excellence in Finance). Поред учесника из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске радионици су присуствовали предстaвници врховних ревизијских институција Албаније, Словеније, представници Министарства финансија Албаније, Хрватске, представници ревизорске институције Македоније за ревизију инструмената за претприступну помоћ и представници Секретаријата Трезора Турске. Била је то прилика да се размијене искуства везана за процес имплементације обрачунске основе у јавном сектору и примјене постојећих и нових Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. Радионицу су водили Sandro Fuchs експерт за управљање јавним финансијама и шеф центра за управљање јавним финансијама на Факултету примјењених наука Цирих, Suzanne Flynn, савјетник за управљање јавним финансијама за југоисточну Европу, ММФ и Delphine Moretti, виши политички аналитичар, OECD.

Oдржана радионица у Љубљани под називом "Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор"