XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INCOSAI)

У периоду од 25.9. - 28.9.2019. године у Москви je одржан XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI), на којем је у име Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, учествовала замјеница главног ревизора Божана Трнинић.
На Конгресу су разматране двије основне теме: Кориштење информационих технологија у контексту развоја јавне управе и Улога врховних ревизијских институција у достизању циљева и дефинисаних приоритета, укључујући и циљеве одрживог развоја.
Кроз панел дискусије, на Конгресу су разматрана и питања макро ревизије у вези са стратешким изазовима глобалне економије и међународног развоја, као и питањем одрживог развоја у периоду тзв. „Великог раскола" односно могућих рјешења у складу са постојећим технологијама и алатима који су намијењени управљању у јавном сектору.
На Конгресу је презентован и процес превођења Оквира међународних стандарда врховних ревизијских институција (ISSAI оквир) у нови оквир тј. класификацију - INTOSAI оквир професионалних објављивања IFPP који садржи три категорије: INTOSAI принципе, Међународне стандарде врховних ревизијских институција и INTOSAI смјернице.
Конгрес је завршио рад усвајањем „Московске декларације" која третира питања од значаја за статус, независност и надлежности врховних ревизијских институција, те резултате дискусија на напријед наведене теме.

XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција  (INCOSAI)