Јавна лицитација за продају службених моторних возила успјешно је окончана дана 29.11.2018. године

Комисија за јавну лицитацију продаје службених моторних возила је провела поступак лицитације дана 29.11.2018. године у 12 часова у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Бањалуци. Достављено је укупно пет валидиних понуда од физичких лица и након отварања понуда проглашене су прворангиране.

Комплетно Саопштење за веб сајт.