Јавна лицитација за продају службених моторних возила

На основу Одлуке главног ревизора о продаји службених моторних возила путем јавне лицитације, број: 01/0518-507/18 од 12.11.2018. године, Комисија за провођење лицитације именована Рјешењем главног ревизора број: 01/0518-507-1/18 од 12.11.2018. године, објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- ЛИЦИТАЦИЈУ за продају службених моторних возила Главна служба за ревизију Републике Српске путем јавног надметања-лицитације продаје два службена моторна возила следећих карактеристика ЛОТ 1 „RENAULT MEGANE" годиште 2004 дизел запремина 1461; 60KW почетне цијене 3.000 КМ и ЛОТ 2 „RENAULT MEGANE" годиште 2007 дизел запремина 1461; 78KW почетне цијене 4.500 КМ.
Право учешћа у поступку лицитације, системом затворених понуда, имају сва правна и физичка лица. Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у Главној служби за ревизију јавног сектор Републике Српске. Сви трошкови који прате куповину и преузимање возила као и пореске и друге обавезе, су обавеза купца. Да би обезбиједили право учешћа правна или физичка лица дужна су да уплате кауцију (депозит) у износу 10% од ЛОТ-а (возила) на којем учествују на рачун број 562 099 0000 130280 сврха дознаке:"31700001 ГСР ЈС РС продаја аутомобила", уз прилагање доказа о уплати. Уколико се учествује у лицитацији за оба возила уплаћује се депозит од 10% за свако ауто од почетне цијене. Учесницима лицитације чија понуда не буде прворангирана кауција ће бити враћена. Кауције уплатити до 28.11.2018. године. Доказе о уплати кауције доставити заједно са понудама.

Више информација о јавном надметању и образац за цијену понуде можете преузети овде.